Burse postdoctorale la Universitatea din Bucureşti

Written by


am primit la redactie:

http://media.unibuc.ro/la-vedere/burse-postdoctorale-la-universitatea-din-bucuresti.html

Universitatea din Bucureşti a deschis concursul de selecţie pentru programul de burse postdoctorale în ştiinţe social-politice şi umane.
Programul este susţinut de proiectul POSDRU ID 62259 „Științe socio-umane și politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală și burse postdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice”, finanțat de Fondul Social European și de Guvernul României. Domeniile vizate sunt: ştiinţe politice (inclusiv relaţii
internaţionale şi studii europene), istorie, filosofie, sociologie, administraţie publică.

Durata bursei este de 30 de luni (24 de luni la Universitatea din Bucureşti, 6 luni de stagiu într-o universitate străină). Cercetătorii postdoctorali beneficiază de încadrarea instituţională şi de sprijinul logistic al Universităţii din Bucureşti pe întreaga durată a programului.

Cuantumul bursei este de 4100 de lei/lună, respectiv 1500 euro/lună
pentru stagiul de mobilitate. Depunerea dosarelor de candidatură are
loc în perioada: 1 iunie – 31 iulie 2010 și 20 august -10 septembrie
2010. Pentru mai multe detalii referitoare la selecţie şi la
condiţiile de eligibilitate, consultaţi www.ssup.postdoc.unibuc.ro.

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website