A apărut NOEMA vol. X, 2010. Call for papers pentru vol. XI, 2012.

Written by


Volumul X se găseşte, în format electronic, şi la www.noema.crifst.ro

Un scurt istoric al publicaţiei NOEMA.

Cum a luat naştere NOEMA

S-a născut în anul 2002 la iniţiativa actualului redactor şef, Manolescu Gorun, care a asigurat şi sponsorizarea, la început, de către PETROM. Iniţiativă sprijinită imediat de Acad. Mihai Drăgănescu, preşedintele de atunci al CRIFST (Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii de pe lângă Academia Română) , sub egida căruia a şi apărut ca publicaţie tipărită cu periodicitate anuală, conţinând între 300 şi 600 de pagini.

Acum, după dispariţia dintre noi a Acad. Mihai Drăgănescu în anul 2010, directorul publicaţiei a devenit Acad. Dan Berindei, Vicepreşedinte al Academiei Române, noul Preşedinte al CRIFST, Mihai Drăgănescu rămânând Directorul Fundator.

 

Pe parcursul acestui anunţ vor fi inserate şi ale date noi, în legătură cu NOEMA, odată cu apariţia vol. X, 2011.

De ce NOEMA

Titlul inspirat a fost găsit de Acad. Mihai Drăgănescu. Ca o replică şi o soră a celeilalte publicaţii CRIFST, NOESIS.

Cum s-a asigurat succesul

Încă de la început s-a plecat de la premisa că orice carte, dacă nu este citită, nu există. Şi NOEMA există, împlinind acum zece ani. Colegiul de redacţie a fost şi este alcătuit din personalităţi din mediul academic şi universitar, astfel încât să se asigure prestigiul publicaţiei. Şi, în acelaşi timp, un standard ridicat de calitate, precum şi o bună accesibilitate a materialelor publicate care să se adreseze unui cerc cât mai larg de specialişti preocupaţi de transdisciplinaritate.

 

O dată cu apariţia vol. X, NOEMA a devenit o publicaţie internaţională girată de un Consiliu Ştiinţific alcătuit din personalităţi din ţară şi străinătate. Acest lucru a fost posibil şi datorită faptului că, începând cu vol. VIII, 2009, în NOEMA se publică şi texte în limbile engleză sau franceză.

Cine sunt cei ce publică în NOEMA

În primul rând, membrii CRIFST, dar şi alţi specialişti care respectă regulamentul şi obiectivele Comitetului.

De asemenea, având în vedere interesul din ce în ce mai pregnant al unor personalităţi din diasporă de a-şi menţine şi dezvolta legăturile cu mediul cultural românesc, s-a sperat (şi s-a dovedit) că ele şi-au găsit, în paginile publicaţiei, un cadru cât mai propice de manifestare.


Mizându-se şi pe necesitatea ca tinerii înscrişi la diverse forme de învăţământ postuniversitar (îndeosebi masterat şi doctorat), dar nu numai, să-şi găsească o oportunitate de a publica lucrările într-un periodic de prestigiu, NOEMA a introdus o secţiune, intitulată “Altă generaţie”. Şi lucrul s-a dovedit benefic.


Cine ne-a ajutat sa ne “ajutam singuri”

NOEMA beneficiază de o sponsorizare generoasă. Menţionăm, printre alţii: Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad, PETROM, Computer Sharing Bucureşti, Institutul de Inteligenţă Artificială al Academiei Române cărora, pe această cale, le mulţumim, cum am mai făcut-o şi în alte rânduri.

Ca o recunoaştere a nivelului ridicat al textelor publicate, NOEMA a fost inclusă în lista de evaluare a CNCSIS (CONSILIUL NAŢIONAL AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR).

O rubrică nouă: “Drăgănesciana”.

După încetarea din viaţă a Academicianului Mihai Drăgănescu, NOEMA a introdus o rubrică nouă, permanent, “Drăgănesciana”. Reproduc, în continuare, “Nota editorială” care deschide, în vol. X, această rubrică.

 

NOTA EDITORIALĂ

 

Academicianului Mihai Drăgănescu cultura noastră și, sperăm, nu numai, îi este și îi va fi profund îndatorată. Acum când autorul a dispărut dintre noi, opera sa, îndeosebi cea filosofică, își va urma

singură drumul. Iar cititorii și, mai ales comentatorii, o vor face, suntem siguri, să „devină” revelându-și subtilităţile și bogăţia de sugestii încă nepuse în evidenţă. Această rubrică, ce va fi permanentă, devine o oportunitate deschisă tuturor celor care au ceva substanţial de spus despre Filosofia drăgănesciană.

 

La început prezentăm o bibliografi e a principalelor opere ale acestei filosofii, rămânând ca în alte volumele ale NOEMEI ea să fie completată.

 

Urmează trei texte ale unor personalităţi larg cunoscute. Dintre care două, cele ale acad. Alexandru Surdu și prof. dr. Menas Kafatos, au fost preluate din „Mihai Drăgănescu In Medias Res” (Editura Academiei

Române, 2004) apărută cu prilejul aniversării academicianului Mihai Drăgănescu la împlinirea vârstei de 75 de ani. Al treilea articol, cel al Acad. Solomon Marcus, tratează o temă căreia Mihai Drăgănescu i-a acordat o importanţă deosebită insistând, în dese rânduri, pentru includerea știinţei în cadrul „culturii” oricărei naţiuni. Sugerând astfel că prin universalitatea știinţei și prin contribuţiile fiecărei naţiuni la acest patrimoniu „universal”, mult discutata globalizare actuală are o șansă de accelerare, fără pierderea însă a specificul fiecărei naţiuni. Toate acestea fiind favorizate de ceea ce am putea numi „Societatea Cunoașterii” a cărei dezvoltare este în curs prin explozia comunicaţiilor în cadrul „Societăţii Informaţionale”. Și cum la formarea și implementarea celor două concepte („Societatea Informaţională” și cea a „Cunoașterii”) Acad. Mihai Drăgănescu și-a adus o contribuţie de marcă, ni se pare absolut justificat faptul că Acad. Solomon Marcus dedică textul său „Memoriei (lui) Mihai Drăgănescu”. Rămâne în sarcina unor discuţii viitoare, care nu ne îndoim că vor avea loc, să pună în evidenţă modul în care cele două trepte de evoluţie a Societăţii Umane se vor desăvârși în a treia: „Societatea Conștiinţei” căreia Mihai Drăgănescu i-a închinat ultima sa carte („Societatea Conștiinţei”, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială al Academiei Române, 2007).

 

În fine, rubrica din prezentul volum se încheie cu textele altor autori.”

 

Call for papers pentru vol. XI, 2012 al NOEMEI

 

Contribuţiile se primesc, în format electronic, până la data de 1 decembrie 2011, pe adresa gmnoema@yahoo.com.

 

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materialele se regăsesc la noema.crifst.ro, rubrica “Instrucţiuni (pentru autori)”.

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website