aparitie: Proverbe în zece limbi, de Mrs. E.B. Mawr

Written by


recomandare EgoPHobia

Comunicat de Presă
Bucureşti, 1 octombrie 2011

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român,

Anunță publicarea volumului

Proverbe în zece limbi, de Mrs. E.B. Mawr, ediție facsimil, îngrijită de C. George Sandulescu și Lidia Vianu. (ISBN 978-606-8366-10-4)

Prin editarea în facsimil a volumului Proverbs in Ten Languages de Emma Mawr, publicat inițial în anul 1885, Contemporary Literature Press identifică începuturile adevărate ale cercetării științifice solide ale anglisticii românești, care se situează în timp la mai puțin de zece ani după realizarea independenței naționale de sub dominația turcă, prin Tratatul de Independență semnat la 21 mai 1877.

Mrs. E.B. Mawr a fost soție de medic. Dr. Barker John Mawr, de la Londra, a fost invitat în 1858 în România de către guvernul român; a funcționat multă vreme ca medic la Spitalul Brâncovenesc și la azilul Doamna Bălașa. (Este menționat în Dicționarul contimporanilor de Dimitrie R. Rosetti.) Emma Mawr a devenit o apropiată a reginei Carmen Sylva, celebră nu numai ca scriitoare, dar și ca soră de caritate, întotdeauna în mijlocul răniților de război. Autoarea a murit la București, la vârsta de optzeci de ani.

Prefața Emmei Mawr la această carte menționează ajutorul neprețuit al unui „foarte cunoscut Filolog și Lexicograf” român. E de notat că a doua limbă în care sunt redate proverbele este chiar limba română. Rigurozitatea cu care sunt notate proverbele în toate cele zece limbi este cu totul remarcabilă. Cartea aceasta este cu siguranță rodul muncii de mulți ani a unor autori din umbră, cu vaste cunoștințe de lexicografie și folclor.

După părerea editorilor, cuvântul „Filolog” în Prefața doamnei Mawr cuprinde o referință tacită la Moses Gaster, expulzat de Ion Brătianu chiar în 1885 — anul publicării Proverbelor. Stabilit în Anglia, el a fost imediat numit Profesor la Oxford. Lexicograful despre care vorbește autoarea ar fi Lazăr Săineanu: după publicarea celebrului Dicționar universal, apărut în peste șase ediții între 1896 și 1930, el a părăsit România în 1900, stabilindu-se în Franța. În câțiva ani a publicat la Paris cel mai bun studiu despre François Rabelais, consultat foarte des până în ziua de azi.

Fără să-și dea seama, poate, E.B. Mawr a gândit limbajul European ca pe un tot unitar. Ea afirmă că a căutat să pună alături în cartea ei „exprimarea foarte apropiată a gândirii în mai multe țări”. Cele zece limbi alese de autoare sunt: engleza (totdeauna prima), româna (totdeauna a doua), franceza, germana, italiana, spaniola, olandeza, daneza, portugheza și latina. Dacă citim aceste proverbe cu un ochi atent la migrațiile sunetelor în limbile europene, avem în acest foarte mic volum, a cărui importanță nu ține de numărul paginilor, o epifanie a Turnului Babel. Adică, înțelegem istoria modificărilor fonetice, ortografice, lexicale la care altfel nu avem acces. Înțelegem, poate, altfel și ideea de Piață Comună Europeană.

Celor care se sperie de alinierea atât de impunătoare a zece limbi una după alta, le recomandăm să înceapă citirea acestei cărți cu Indexul de la sfârșit, care funcționează ca instrument didactic auxiliar pentru înțelegerea întregii cărți. De remarcat faptul extraordinar că, încă din 1885, autoarea a văzut clar evoluția lingvistică a celor două secole următoare, secoul XX și secolul XXI, în care limba engleză devine foarte repede limbă mondială. Vă atragem atenția asupra faptului că aceasta a fost cronologic prima carte multilingvă scrisă la București ÎN BAZĂ ENGLEZĂ.

Cel care a scris o altă carte în Standard Average European a fost James Joyce însuși, atunci când a creat Finnegans Wake, lucrare scrisă vreme de șaptesprezece ani, între 1922 și 1939, unde nu e vorba doar de zece limbi europene, ci de patruzeci de limbi mondiale.

Volumul Proverbs in Ten Languages de E.B. Mawr poate fi consultat şi descărcat începând de la data de 1 octombrie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/mawr-analogous-proverbs.html

Contemporary Literature Press vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Press Release
Bucharest, 1 October 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction
with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

Proverbs in Ten Languages,
by Mrs. E.B. Mawr,
edited in facsimile by C. George Sandulescu and Lidia Vianu.

(ISBN 978-606-8366-10-4)

Contemporary Literature Press issues in facsimile Mrs. E.B. Mawr’s Proverbs in Ten Languages (initially published in 1885), in an attempt to trace the beginnings of real, solid scientific research in the field of English Studies in Romania. It all started no later than eight years after the country had gained national independence from the Turks on 21 May 1877.

Emma Mawr was the wife of Dr. Barker John Mawr, whom the Romanian Government had invited to come to Bucharest from London in 1858. He worked as a physician to the end of his life for the hospitals Brâncovenesc and Doamna Bălașa. (Cf in Dimitrie R. Rosetti’s Dictionary of Contemporary Personalities). The Romanian Queen Carmen Sylva, famous not only as a writer, but also for her efforts to help those wounded on the battlefield, worked as a hospital nurse and knew the author fairly well. Mrs. Mawr died in Bucharest at the age of eighty.

In her Preface to these Proverbs, Emma Mawr mentions the “invaluable assistance” of a Romanian “well-known Philologist and Lexicographer” in the making of the book. It is easy to notice that Romanian is the second language in the listing of proverbs. This listing in all ten languages is remarkably rigorous. The book seems to have behind it years of work on the part of scholars well conversant with lexicography and folklore, whose name the author avoids to reveal, for reasons we can only suspect.

In consequence, the Editors have a strong impression that those who helped Emma Mawr may have been Moses Gaster and Lazăr Săineanu. Moses Gaster was expelled from Romania by Ion Brătianu in 1885, the very year the Proverbs were published. He subsequently settled in England, and became an Oxford Professor overnight. Eleven years after the publication of the Proverbs, Lazăr Săineanu published his well-known Dicționar Universal, reissued six times between 1896 and 1930. He left Romania in 1900, and settled down in France. Before several years had elapsed, he had published there the best, most frequently used study of François Rabelais to date.

Possibly without being aware of it, E.B. Mawr treated the European languages she chose as if they were one single language. In her words, the proverbs published by her represented “the same expression of thought in different countries”. The ten languages E.B. Mawr selected were: English (always first on the list), Romanian (always at the top, immediately afterwards), French, German, Italian, Spanish, Dutch, Danish, Portuguese, and Latin. When one reads this small book, the importance of which well exceeds its size, one cannot fail to be fascinated by the migration of sounds and meaning, quite suggestive of the Tower of Babel. These Proverbs in ten languages reveal changes in pronunciation, spelling and meaning that lead to a new understanding of the European Union.

Readers, who feel shy in the presence of ten languages, might find it useful to begin by reading our final Index, which we have added as auxiliary teaching material, meant to facilitate the understanding of the whole book. It is remarkable that, as far back as 1885, the author almost predicted the linguistic evolution of the following two centuries, during which English has risen fast to the status of World Language. These Proverbs in Ten Languages are, chronologically speaking, the first multilingual book in BASE ENGLISH published in Bucharest.

Another book that happens to be written in Standard Average European is Finnegans Wake; it took James Joyce seventeen years to write it, from 1922 to 1939. That book features not ten, but forty languages of the world.

Proverbs in Ten Languages by E.B. Mawr is available for consultation and downloading as from 1 October 2011 on the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/mawr-analogous-proverbs.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher lidiavianu@yahoo.com.
 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

C

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website