“English for Everyone” by Lidia Vianu

Written by


recomandare EgoPHobia

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile *Universităţii din Bucureşti*,
în colaborare cu *British Council* şi *Institutul Cultural Român*,

Anunță publicarea volumului

English for Everyone

de *Lidia Vianu*.

(ISBN 978-606-8366-04-3)

Acest volum continuă activitatea Editurii noastre de studiere a limbii
engleze prin literatură. Avem convingerea că “Limba și literatura nu se pot
separa”. Pentru a înțelege textele scrise într-o limbă străină, trebuie să
cunoaștem mai întâi gramatica acelei limbi.

După părerea filozofului român Constantin Noica, tot ce ține de limbaj este,
în cele din urmă, filozofie. După părerea noastră, toate drumurile duc la
învățarea limbii, la gramatică. Oricât de bine am ști o limbă, întotdeauna
mai avem de învățat.

*English for Everyone* se axează pe traducerea din română în engleză. Ea
conține propoziții cu dificultăți gramaticale, precum și unele texte
literare. Cartea are ca scop să îi învețe pe români gramatica engleză cu
ajutorul traducerii din română. Poate fi folosită în egală măsură de
vorbitorii de engleză care doresc să învețe românește.

Publicăm la început de an școlar acest îndrumar de învățare a gramaticii
engleze ca să reamintim școlarilor mai tineri și mai vârstnici ce-l vor
folosi că gramatica unei limbi străine este o poartă către univers. Să nu
uităm: Engleza va fi în curând Limba Lumii.

Volumul *English for Everyone* de *Lidia Vianu* poate fi consultat și
descărcat începând cu data de 7 noiembrie 2011 la adresa de internet:
http://editura.mttlc.ro/vianu.english-for-everyone.html

*Contemporary Literature Press* vă invită să accesați website-ul
www.editura.mttlc.ro . Editura publică lucrări
atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau
comentarii, vă rugăm adresați-vă lidiavianu@yahoo.com.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe
Facebook

Press Release
Bucharest, 25 October 2011
Contemporary Literature Press,
under The *University of Bucharest*, in permanent conjunction
with *The British Council*, and *The Romanian Cultural Institute*,

Announces the publication of

English for Everyone

by *Lidia Vianu*

(ISBN 978-606-8366-04-3)

This volume is another instance in our policy to further the study of the
English language through literature. We firmly believe that “Language and
Literature are one”. To understand texts written in another language,
whether literary or otherwise, we all need to master the grammar of that
language.

According to the Romanian philosopher Constantin Noica, everything connected
with words ends up as philosophy. According to us, everything leads to
language learning and grammar. No matter how well you know a language, you
must always improve what you know.

*English for Everyone* relies on translation from Romanian into English.
Most of it consists of sentences focusing on grammar difficulties, but there
are also some literary texts in it. The book is meant to teach English
grammar to Romanians by means of translation into English. But it can also
be used by English speakers who need to learn Romanian.

This book of English grammar comes early in the academic year in order to
remind young or no longer so young students who are likely to use it that
the grammar of a language is a gate to a new world. Remember that: English
is fast becoming a World Language.

The volume *English for Everyone* by *Lidia Vianu* is available for
consultation and downloading as from 7 November 2011 on the following
internet address:
http://editura.mttlc.ro/vianu.english-for-everyone.html

You are kindly invited to visit the * Contemporary Literature Press* Website
at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the
Publisher at lidiavianu@yahoo.com.

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook
page

Contact us at lidiavianu@yahoo.com |
Visit our
Facebook page

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website