Translation Café: three new issues

Written by


Press Release
Bucharest, 17 September 2012

Online Publication

Translation Café, under the University of Bucharest

Announces the publication of three new issues:

Magda Cârneci, Bogdan Suceavă, and Anne Stewart.

Translation Café is an eZine of Modern Texts in Translation.

These three new issues include translations, interviews and critical reviews of texts by Magda Cârneci, Bogdan Suceavă, and Anne Stewart, published as Parallel Texts , in both English and Romanian.All translators are MTTLC students or graduates.

MTTLC is the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text of the University of Bucharest.

Magda Cârneci is a Romanian poet. She was interviewed by Oana Siliște, who translated some of her poems and fragments of critical reviews.

Bogdan Suceavă is a Romanian prose writer. His short story entitledThe Al-Waqbah Incident or the Chameleon Man’s Travels has been translated by Monica Manolachi.

British poet Anne Stewart has been recently interviewed by Elena Arma. The issue includes part of her poems and biographical information.

These three new issues of Translation Café are formally launched on Monday, 17 September 2012, but they are available for consultation on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://revista.mttlc.ro/

For comments or suggestions, please contact the publisherlidia.vianu@g.unibuc.ro.

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contemporary Literature Press

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 17 septembrie 2012

Ediție online

Translation Café, sub auspiciile Universității din București

Anunță publicarea a trei noi numere:

Magda Cârneci, Bogdan Suceavă și Anne Stewart

Translation Café este o revistă online de Traducere a Textului Modern.

Aceste trei noi numere cuprind traduceri, interviuri și comentarii critice asupra unor texte de Magda Cârneci, Bogdan Suceavă și Anne Stewart, publicate sub formă de Texte Paralele, în engleză și română. Toți traducătorii sunt studenți sau absolvenți ai MTTLC.

MTTLC este Programul de Masterat pentru Traducerea Textului Literar Contemporan de la Universitatea din București.

Magda Cârneci este o poetă din România. A fost intervievată de Oana Siliște, care a tradus o parte dintre poemele sale, precum și fragmente din comentarii critice.

Bogdan Suceavă este un prozator român. Povestirea sa intitulatăIstoria de la Al Waqbah sau Călătoriile omului cameleon a fost tradusă de Monica Manolachi.

Poeta britanică Anne Stewart a fost intervievată recent de Elena Arma. Numărul cuprinde traducerea unora dintre poeziile sale, precum și informații biografice.

Aceste trei noi numere din Translation Café se lansează oficial luni, 17 septembrie 2012, dar pot fi consultate din acest moment la adresa de internet:

http://revista.mttlc.ro/

Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să contactați editorul:lidia.vianu@g.unibuc.ro .

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contemporary Literature Press

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2012 Translation Café All rights reserved.

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website