aparitie: Filosofia romaneasca in spatiul public. Modernitate si europenizare de Constantin Schifirnet

Written by


CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ
FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎN SPAŢIUL PUBLIC. MODERNITATE SI EUROPENIZARE
Editura Tritonic, 2012

CUPRINS
Notă asupra ediţiei 9

Introducere: Filosofie românească şi modernitate 11
Tendenţială

Doctrina socială şi politică a lui Titu Maiorescu 18
(pe marginea Discursurilor parlamentare)
1. Scurtă biografie politică 19
2. Discursurile parlamentare 26
3. Gândirea politică maioresciană 33
4. Ecoul Discursurilor parlamentare 45

Titu Maiorescu despre latinitatea românilor 50

Sensurile culturii moderne în opera lui Titu Maiorescu 56

Concepţia lui A.D. Xenopol despre evoluţia partidelor 65
politice româneşti
1. Istoricul 65
2. Partidul politic ca serie istorică 67
3. Evoluţia istorică a partidelor politice 70
4. Receptarea ideilor xenopoliene 85

A.D. Xenopol în spaţiul public 90
1. Membru al Junimii 90
2. Cuvântarea la serbarea de la Putna 94
3. Antreprenor cultural 95
4. Preşedinte al Congresului pentru proprietatea literară 98
5. Relaţiile lui Xenopol în spaţiul public românesc 99
6. Istoricul român în spaţiul public european 103
7. Evaluarea critică a operei 104

Personalismul energetic – doctrina filosofică originală a lui 108
C. Rădulescu-Motru
6 | CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ
1. Personalismul energetic 108
2. Idei despre personalismul energetic în opera lui 110
C. Rădulescu-Motru
3. Personalismul energetic, ştiinţa personalităţii 114
4. Profesionistul – finalitatea personalismului energetic 119
5. Eul şi personalitatea 122
6. Personalismul energetic – fundamentul filosofic al 125
culturii europene
7. Personalismul energetic în societatea românească 130
8. Autoevaluarea lui C. Rădulescu-Motru privind 133
concepţia sa despre personalismul energetic
9. Reverberaţii ale personalismului energetic în 141
filosofia românească

Vocaţia, factor de progres 149
1. Omul de vocaţie 149
2. Profesionistul şi omul de vocaţie 152
3. Raportul cultură-civilizaţie 158
4. Omul de vocaţie şi personalismul energetic 161
5. Poporul şi omul de vocaţie 162
6. Europenizare şi omul de vocaţie 165
7. Ecoul ideilor lui Rădulescu-Motru despre vocaţie 166

Evoluţia filosofiei lui C. Rădulescu-Motru faţă de kantianism 173

Filosoful în spaţiul public 190
1. Spaţiul public pentru filosofie 190
2. Filosofia în spaţiul public românesc 191
3. C. Rădulescu-Motru în spaţiul public 194

S. Mehedinţi: Ontologia naţiunii 203
1. Biografia unui geograf şi etnograf 203
2. Popor, naţiune şi stat naţional 211
3. Ţăranul – temelie a naţiunii 225
4. Relaţiile interetnice 228
5. Pacea şi şcoala 232

Elemente de filosofie politică la S. Mehedinţi 238

S. Mehedinţi şi ,,Convorbiri literare” 247

Simion Mehedinţi şi Constantin Rădulescu-Motru, 253
două destine identice

Filosofie şi naţiune în gândirea lui Mircea Florian 259

O concepţie originală despre filosofia românească: 266
Marin Ştefănescu
1. O viaţă închinată filosofiei 266
2. Preşedinte al asociaţiei „Cultul patriei” 269
3. O acuză nedreaptă 270
4. Preşedinte al unei comisii de concurs contestate 275
5. Filosofia romanească, prima lucrare de istorie a 276
filosofiei româneşti
6. Ecoul cărţii Filosofia romanească 285

Note 289
Indice de nume, de termeni şi de titluri de lucrări 318

Tags:

Posted on: December 8, 2012

Filed under: anunturi culturale

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website