Comunicat de Presă din partea Parcului Natural Văcărești

Written by


Alteța
Sa
Regală,
Charles,
Prinț
de
Wales,
a
vizitat
Parcul
Natural
Văcărești
Joi,
30
martie,
2017,
Alteța
Sa
Regală,
Charles,
Prinț
de
Wales,
a
vizitat
zona
umedă
din
București
beneficiind
de
ghidajul
membrilor
Asociației
Parcul
Natural
Văcărești
(APNV).
De-­‐a
lungul
vizitei,
oaspetele
a
întâlnit
voluntarii
asociației
și
grupuri
de
elevi
și
studenți
prezenți
în
parc
pentru
orele
de
educație
ecologică.
La
finalul
vizitei,
Prințul
a
plantat
un
plop
alb
în
saluturile
cercetașilor
tradiționali
prezenți
la
acțiune.
Vizita
a
început
printr-­‐un
moment
desfășurat
la
Observatorul
Parcului
Natural
Văcărești
unde
Cristian
Lascu,
președintele
onorific
al
APNV,
a
prezentat
o
scurtă
istorie
a
zonei
Văcărești.
“Acest
proiect
are
nu-­‐numai
un
viitor
interesant
-­‐
scoală
de
ecologie,
laborator
viu
și
zonă
de
recreere
sănătoasă,
ci
și
un
trecut
deosebit,
dramatic
chiar.
Un
fost
cartier
situat
la
marginea
orasului,
tihnit
si
verde,
a
fost
demolat
brutal
de
comunisti
pentru
a
face
loc
unui
proiect
megalomanic,
ceausit.
Depresiunea
construită
a
ramas
goală,
natura
recucerind
cu
totul
zona
și
nascând
cel
mai
nou
și
inedit
parc
bucureștean.”
Splaiul Unirii, nr. 168, bl T4, Etaj 17, ap. 1701, Sector 4, București
www. parcnaturalvacaresti.ro contact@parcnaturalvacaresti.ro
2
Delegatia
a
intrat
în
parc,
întâlnind
un
grup
de
elevi
însoțiți
de
cadrele
disdactice
și
a
asistat
la
o
scurtă
lecție
de
herpetologie
condusă
de
Vlad
Cioflec,
specialist
herpetolog
în
cadrul
APNV.
Vizita
a
continuat
printr-­‐un
scurt
popas
în
zona
de
bălți
pentru
o
sesiune
de
bird-­‐watching
si
momentul
culminant
în
care
membrii
asociației
Parcul
Natural
Văcărești
i-­‐au
prezentat
înaltului
oaspete
viziunea
lor
despre
viitorul
zonei.
Helmut
Ignat,
membru
fondator:
“Elaborarea
Planului
de
Management
va
avea
ca
obiectiv
principal
stabilirea
unui
raport
optim
între
conservarea
naturii
și
prezența
umană.
Astfe,
după
implementarea
planului,
Parcul
Natural
Văcărești
va
deveni
un
centru
de
excelență
în
protecția
și
observarea
naturii,
în
educație
ecologică
și
recreere
săătoasă.

La
finalul
vizitei,
membrii
APNV
i-­‐au
înmânat
un
album
imprimat
pe
hârtie
artizanală
și
o
fotografie
reprezentând
un
simbol
al
parcului,
o
chirighiță
cu
obraz
alb
(Chlidonias
hybridus)
care
își
protejază
puii.
Membrii
asociației
au
invitat
inaltul
oaspete

se
întoarcă
la
Văcărești
pentru
a
urmări
împreună
progresul
proiectului.
Pentru
informatii
suplimentare:
Dan
Bărbulescu,
+0729199396,
contact@parcnaturalvacaresti.ro
Adresa:
Splaiul
Unirii
168,
Bloc
T4,
Etaj
16,
Ap
1601,
Sector
4,
Bucuresti
Dspre
APNV:
Asociația
Parcul
Natural
Văcărești
a
luat
ființă
in
anul
2014
cu
scopul
înființării
și
administrării
Parcului
Natural
Văcărești.
În
anul
2017,
APNV
a
fost
desemnat
administratorul
ariei
naturale
protejate
cu
acelasi
nume.
APNV
a
încheiat
un
acord
de
parteneriat
cu
Primaria
Generală
a
Capitalei
în
vederea
administrării
ariei.
Alături
de
PMB,
asociația
lucreaza
cu
Administrația
Națională
“Apele
Române”
și
peste
11
entități
din
domeniul
cercetării
și
al
învățământului.
Splaiul Unirii, nr. 168, bl T4, Etaj 17, ap. 1701, Sector 4, București
www. parcnaturalvacaresti.ro contact@parcnaturalvacaresti.ro
3
Despre
PNV:
Parcul
Natural
Vacaresti
este
o
zonă
umedă
situată
în
zona
de
sud-­‐est
a
Capitalei,
desemnată
arie
naturală
protejată
-­‐
categoria
V
IUCN
-­‐
parc
natural,
prin
Hotarare
de
Guvern,
la
data
de
11
mai
2016.
Zona
beneficiază
de
o
biodiversitate
deosebit
de
bogată
adăpostind
specii
inedite
de
floră
și
faună.
Parcul
are
o
deosebită
valoare
pentru
patrimoniul
natural
ca
spațiu
destinat
educației
și
informării.
Asociația
Parcul
Natural
Văcărești
dorește

mulțumească
sponsorilor
și
partenerilor
pentru
decizia
de
a
sprijini
acest
proiect
unic
în
București
și
în
România!

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website