Posts Tagged invitati

steampunk @ EgoPHobia #21: prolog

Written by


EgoPHobia #21 are placerea sa adauge la autorii steampunk pubicati in numerele trecute, Johnny Payphone, Shannon O’Hare, Sean Orlando, Nicu Ilfoveanu, Joe Rosato, Randy Nakamura, Uri Hofi , Pierre Materr sau RA Friedman, noi personalitati din Statele Unite, Japonia, Israel , Australia si Romania:

Posted on: November 29, 2008     Filed under: EgoPHobia-21